Itt hamarosan Műterem és Galéria nyílik!

Megállítható-e a pillanat?
Mert ha nem, az egész értelmetlen. Az élet sivárrá, örömtelenné és ünneptelenné silányul. Olyanná züllik, mint a mai nagyvárosi élet, amelyben minden kis csatát mohón megnyerni szeretnénk, és ezért a legfontosabbat: Igazi rendeltetésünket elszalasztjuk, és a valódi küzedem beteljesítését elveszítjük.
Az ember fejlődésének története a kezdeti kiszolgáltatottságból a kiszámíthatóbbság és tervezhetőbbség felé tart. Életszerű az igényünk arra, hogy életünk nagy pillanatait tudatosan előkészítve élhessük meg. Ráhangolódunk egy találkozásra, egy hangulatra, egymásra, és a művészetre. Meg kell állnunk, mert enélkül nem megy. A ráhangolódás létrejöhet zenei minőséggel, egy festmény áradó hatásával, a mámor világosságával, és mindezek egységével.
Az idő megállításnak áldásos eszköze a bor, ami lágyan és sérülésektől mentesen juttathat el bennünket lényünk és lényegünk tengelyére, mert legbelül a szabadság nyugalma honol.
A bor élő történelem, ami a barátsághoz, mint a legtisztább társas minőségéhez áll legközelebb. A bor nem csupán egy ízletes folyadék. Nap érlelte, föld-táplálta, emberi kéz és lélek által megteremtett élőlény, amely képes megadni a lehetőséget arra a nyitottságra, és szabadságra, hogy mire fordítsuk figyelmünket. Mindez tükröződik legújabb festményeimen.

Családi Krisztina absztrakt festményei

csaladikrisztina.hu